W odpowiedzi na wniosek informuję, że Burmistrz Miasta Malborka nie
przekazał spisu wyborców Poczcie Polskiej i nie przekaże dopóty, dopóki
nie będzie ku temu podstawy prawnej.

W dniu 2020-04-27 o 10:46, {{ email }} pisze:
--
Grzegorz Koniszewski
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Miasta Malborka
pl. Słowiański 5
82-200 Malbork
tel. 55 629 04 03