To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Pobierz list