Twoja wiadomość

Do: poi@malbork.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 Sierpnia 2017, 3:27 am, Pt

Została wyświetlona na 11 Sierpnia 2017, 10:04 am, PtReporting-UA : poczta2.gdansk.so.gov.pl ; SquirrelMail (version 1.4.22)
Original-Recipient : poi@malbork.sr.gov.pl
Final-Recipient: rfc822;
Original-Message-ID : <20170811012713.49542.87884@localhost>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Pobierz list