To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@lo.pl> o 2020-04-30 07:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-04-30 07:35