To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@osiecznica.pl> o 2020-04-30 07:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-04-30 07:38

Pobierz list