To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@bobrowniki.pl> o 30.04.2020 07:14

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.04.2020 07:39

Pobierz list