To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@peclaw.eu> o 30.04.2020 07:06

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.04.2020 07:40

Pobierz list