A.065-27/17

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wiadomość mailową z dnia 11
sierpnia 2017 r. dot. udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem,

Barbara Jaworska-Wojtasik
Starszy sekretarz sądowy
Oddział Administracyjno-Finansowy
Sąd Rejonowy w Chełmnie
ul. Toruńska 3
86-200 Chełmno
tel. (56) 677 02 38
fax (56) 677 02 25
mail: sr@chelmno.sr.gov.pl

Załączniki

Pobierz list