Dzień dobry,

w nawiązaniu do umocowania otrzymanego od Dyrektora WSS4 w Bytomiu dr n.med.
Jerzego Pieniążka, którego odpis przedkładam w załączeniu, w odpowiedzi na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w załączeniu przesyłam na nią
odpowiedz w formie tabelarycznej. Równocześnie zaprzeczam, aby Szpital
pozostał w bezczynności w zakresie udzielania Państwu informacji.

Z poważaniem

Marta Keller - Piaszczyńska

MAGNA Kancelaria Adwokacko-Radcowska s.c.

Załączniki

Pobierz list