Witam W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej. A. Łochowska. Urząd Gminy Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów tel/fax 44 758-14-14 www.bialaczow.pl Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białaczów. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie bialaczow.biuletyn.net bialaczow.biuletyn.net  w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Dnia 27 kwietnia 2020 10:47 sprawa-23885@fedrowanie.siecob napisał(a):Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. sejm.gov.pl

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-23885@fedrowanie.siecob

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

Pobierz list