Szanowni Państwo,

przesyłam odpowiedź na wniosek z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

z poważaniem

--
*Marta Sońta-Mirecka*
/Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich/
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
tel. (67) 26-13-611, fax. (67) 26-13-627
{{ email }}, www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Administratorem danych jest Urząd Gminy Damasławek reprezentowany przez
Wójta Gminy Damasławek, adres: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nr tel:
67-26-13-611 Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy
wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych
nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w
treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy,
np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na
zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru,
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia
danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych
była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań
ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności
uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się z klauzulami
informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP:
http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004 lub skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Krzysztofem Pukaczewskim
{{ email }}

Załączniki

  • StowarzyszenieSieć_Obywatelska.pdf