W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 18
sierpnia 2017 r. znak A-0144-51)17.

Z poważaniem

Halina Nosal

Specjalista ds. adm.

SO w Nowym Sączu

tel.18-44-82-101

Załączniki

  • A-0144-5117.zip