BB.1431.32.2020

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 27 kwietnia
2020 r. informuję, że Gmina Wieluń nie przekazała Poczcie Polskiej danych
zawartych w spisie wyborców.

Jednocześnie informuję, że pytanie o to, czy Gmina zamierza niniejsze dane
przekazać, wykracza poza definicję informacji publicznej. Nie jest bowiem
informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie o zdarzenia przyszłe
lub takie, które jeszcze nie nastąpiły (wyrok WSA w Warszawie z 21 grudnia
2010 r., II SAB/Wa 219/10).

Informuję ponadto, że stanowisko Burmistrza Wielunia ws. udostępnienia
Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców jest dostępne na stronie
internetowej Gminy Wieluń pod adresem:
http://www.wielun.pl/aktualnosci/2745-stanowisko-burmistrza-wielunia-w-spraw
ie-przekazania-spisu-wyborcow.html

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60
e-mail: <mailto:urbaniakr@um.wielun.pl> urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
ochrona danych osobowych.

Pobierz list