W odpowiedzi na wniosek informuję, że Gmina Skarbimierz *nie przekazała*
danych ze spisów wyborczych Poczcie Polskiej.

Małgorzata Kubik - Sekretarz Gminy

W dniu 27.04.2020 o 10:44, {{ email }} pisze: