Szanowni Państwo

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r. przesyła pismo w załączeniu.

Z poważaniem

Krystyna Głąb-Nowak

UMiG w Ćmielowie

Załączniki

Pobierz list