Szanowni Państwo,

w załączniku przekazuję odpowiedź na pismo dotyczące niewyrażania zgody na
przekazanie danych osobowych Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem

Monika Chmielecka
inspektor ds. skarg , wniosków oraz obsługi interesantów
Urząd Miasta Poznania
Wydział Organizacyjny
pl. Kolegiacki 17
tel. (61) 878-53-65

poznan.pl

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
Before printing think about the environment.

Załączniki

Pobierz list