Dzień dobry,
zgodnie z zarządzeniem Pana Prezesa Sądu w załączeniu uprzejmie
przesyłam pismo.

--
Z poważaniem
Monika Kujawska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Kole

Załączniki

Pobierz list