Witam.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. w załączeniu podaję
odpowiedź dotyczącą informacji publicznej.

--
Z poważaniem
mgr Zdzisława Richter
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Lipnica
tel. 59-82-17-095
e-mail: z.richter@lipnica.pl

Załączniki

Pobierz list