Witam
w załączeniu przesyłam odpowiedź na maila z dnia 27.04.20 r.

--
Lila Hebel
Kierownik
Oddział Ewidencji Ludności
Wydział Spraw Obywatelskich
Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie [ http://www.bip.uml.lodz.pl/ | www.bip.uml.lodz.pl ] , pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Załączniki

Pobierz list