Dzień dobry.

Odpowiadając na Państwa zapytanie informuję, że dane dotyczące wyborców
gminy Skrzyszów nie zostały udostępnione przez tut. organ Poczcie
Polskiej S.A. Przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
zarządzonych na 2020r. danych tych nie zamierzamy udostępnić.

Z up. Wójta
Lucyna Gajek
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Urząd Gminy Skrzyszów

Pobierz list