Dzień Dobry!

W odpowiedzi na wniosek w załączeniu przesyłam skan pisma.

 Pozdrawiam
*Aleksandra Szews*
Sekretarz Gminy

logo Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo    tel. 523826402
     email: aleksandra.szews@um.koronowo.pl

/W związku z przekazanymi przez Panią/Pana danymi osobowymi informujemy,
iż Burmistrz Koronowa jako administrator
danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie
z zasadami, z którymi mogą się Państwo zapoznać na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Koronowo./

W dniu 2020.05.04 o 11:39, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Koronowie pisze:
--

//

Załączniki

Pobierz list