Witam
W załączeniu przesyłam odpowiedz.

--

--

--

-- pozdrawiam, ***Mirosława Cichoń* Kierownik Referatu Ewidencji
Ludności i Dowodów Osobistych Urząd Miasta w Trzebini Urząd Miasta w
Trzebini Urząd Stanu Cywilnego ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540
Trzebinia tel. 32 711 1003, 32 711 1004
ewidencja.ludnosci@um.trzebinia.pl trzebinia.pl Ta wiadomość i
jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią są poufne i przeznaczone
wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została
adresowana. Jeśli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości
informujemy, że jej rozpowszechnianie, ujawnianie, kopiowanie,
rozsyłanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest surowo
zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem wiadomości prosimy o
natychmiastowe poinformowanie nadawcy o omyłkowym otrzymaniu wiadomości
oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.
------------------------------------------------ Pomóż nam chronić
środowisko - zastanów się czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne?

Załączniki

Pobierz list