Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
pliku lub łącza:
SKM_C224e20050413560.pdf

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty
e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników
plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić
obsługę załączników.

Załączniki

Pobierz list