Dzień dobry
W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w sprawie przekazania informacji o wyborcach.

Z poważaniem
Wójt Gminy Chełmno
Krzysztof Wypij

Załączniki

Pobierz list