W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Gminy w Kotuniu
informuje, że nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie
Polskiej S.A.

Z poważaniem
Joanna Jędrzejewska
Sekretarz Gminy Kotuń

Pobierz list