W nawiązaniu do wniosku w załączeniu przesyłam odpowiedź .  --Modesta Brych
tel. 25 754 11 44Temat: Wniosek o informację publicznąData: 2020-04-27 11:05Nadawca: sprawa-24545@fedrowanie.siecobywatelska.plAdresat: zelechow@interia.pl; Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-24545@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacjiKatarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55adres email: biuro@siecobywatelska.plskrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytkawww.siecobywatelska.plNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

Pobierz list