W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020r. w sprawie udzielenia informacji publicznej informuję, że na dzień dzisiejszy nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. oraz nie jest planowane udostępnienie w/w danych przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Z up. BURMISTRZA

Dorota Podgórna-Ćwik

z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Pobierz list