W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

--
Z poważaniem
Łukasz Wiśniewski
Sekretarz Gminy Korsze

Urząd Miejski w Korszach
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
tel. 89 754 00 94
www.korsze.pl

Załączniki

Pobierz list