Rypin, dnia 04.05.2020 roku

Szanowni Państwo

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej z dnia 27.04.2020 roku stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska odnośnie „informacji czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.”, informuję że Burmistrz Miasta Rypin jako Administrator danych informacji zawartych w spisie wyborców na stan prawnych który obowiązuje na dzień 4.05.2020 roku nie przekazał i nie planuje przekazać danych Poczcie Polskiej S.A.

z poważaniem

Marcin Kowalczyk

Inspektor ochrony danych

Urząd Miasta Rypin

ul.Warszawska 40; 87-500 Rypin

tel. 54 280 96 22

marcin.kowalczyk@rypin.eu

herb1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na stronach www Administratora www.bip.rypin.eu.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

  • image001_KeweKEq.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image002_dqHbOoM.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list