W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej z dnia 27.04.2020r.

Barbara Jardel

Referent ds. kadr i obsługi sekretariatu

Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Ul. Rynek 1

67-407 Szlichtyngowa

Tel. 065 549 2327

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce

Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej www.szlichtyngowa.pl
<http://www.szlichtyngowa.pl/>

Załączniki

Pobierz list