Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
kwietnia 2020 r. informuję, że Gmina Skrzyszów nie udostępniała Poczcie
Polskiej S.A. Warszawa danych ze spisu wyborców
---

Z poważaniem;
Cecylia Andrusiewicz
Sekretarz Gminy Skrzyszów
Urząd Gminy Skrzyszów
33-156 Skrzyszów
tel. 14 688 70 29

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie,
33-156 Skrzyszów 642, tel. 14 668 70 00, e-mail:
sekretariat@ug.skrzyszow.pl Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu
wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze lub/i w celu
zawarcia umowy lub na podstawie Państwa zgody. Dane osobowe przetwarzamy
w oparciu o podstawy prawne wynikające z art. 6 ust. 1 lit. a, b, oraz
c, Rozporządzenia RODO. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html
[1]

Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są
tajemnicą nadawcy i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani
zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej
ujawniać, kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać
lub wykorzystywać. O błędnym otrzymaniu wiadomości prosimy niezwłocznie
poinformować nadawcę i usunąć wiadomość ze swojego systemu.

Links:
------
[1]
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html

Załączniki

Pobierz list