Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej Urząd
Gminy Kleszczewo informuje, że informacje o wyborcach nie zostały przekazane
Poczcie Polskiej S.A. Powyższe informacje nie zostaną przekazane do czasu
wejścia w życie przepisu prawa, który upoważniałby organy samorządu
terytorialnego prowadzące rejestr wyborców do przekazania danych osobowych
ze spisu wyborców.

Genowefa Przepióra

Zastępca Wójta /Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

Wiadomość ta jest przeznaczona wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i
może zawierać informacje prawnie chronione. Jeżeli przez pomyłkę otrzymali
Państwo tę wiadomość, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym fakcie i
usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest
zabronione. Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Urząd Gminy w Kleszczewie, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, tel.: 61
8176 017/020/033, adres mailowy Inspektora Ochrony Danych:
<mailto:iod@kleszczewo.pl> iod@kleszczewo.pl.

Klauzula Obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie:
<http://kleszczewo.pl/rodo> http://kleszczewo.pl/rodo

Pobierz list