W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020 r.

Alicja Siemieniuk

Kierownik SAO

Urząd Miasta

Załączniki