Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa petycję przekazaną email-em
do Kancelarii Urzędu w dniu 23.04.2020r.

--

„Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są
poufne i podlegają prawnej ochronie. Niniejsza korespondencja jest
przeznaczona wyłącznie dla Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej
adresatem, informujemy, iż ujawnianie, dystrybuowanie lub inne
wykorzystywanie tej korespondencji jest niedozwolone. Jeżeli nasza
korespondencja została Państwu doręczona omyłkowo prosimy o usunięcie
jej oraz o niezwłoczny kontakt .Każda osoba, której dane dotyczą może
skorzystać z przysługujących jej praw wynikających z RODO. Zapraszamy do
zapoznania się informacjami z zakresu ochrony danych osobowych na
stronie internetowej bip.podkowalesna.pl w zakładce RODO oraz z Polityką
Prywatności.

Załączniki

  • 152.1.2020_2020_5_5_6_45_0_1761.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Klauzula_KPA.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz