Dzień Dobry,
stosowanie do wniosku przesłanego drogą elektroniczną w dniu 11 sierpnia 2017r. przedstawiam:
- skan umów zawartych w imieniu tut. Sądu od 1.01.2017r. do 31.07.2017r.,
- adres strony internetowej sądu to: www.gorlice.sr.gov.pl
- Prezes tut. Sadu nie odbywał spotkań służbowych w miesiącu lipcu 2017r. , gdyż przebywał na urlopie wypoczynkowym,
- 2 skany orzeczeń karnych o czyn z art. 212 kk, informując iż nie było wydawanych w 2017r. orzeczeń o czyn z art. 231 kk

Anna Gąsior / zastępująca Kierownika Administracyjnego tut. Sądu/

Załączniki

Pobierz list