Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
SKMBT_C45420050511000.pdf

--
/Z poważaniem/

*Magdalena Kosecka*
Kancelaria Urzędu Miejskiego

*Urząd Miejski w Ostródzie*
tel.: 89 642 94 00
{{ email }} <mailto:[{{ email }}]>
------------------------------------------------------------------------
herb
*Gmina Miejska Ostróda*
ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 7412090654
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają
ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem proszę o
niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie. Jakiekolwiek
jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są
ściśle zabronione.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ostróda.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne
są na stronie internetowej www.bipostroda.warmia.mazury.pl w zakładce
Ochrona Danych Osobowych i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul.
Mickiewicza 24 w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

  • pdkpphgilnmekdik.png (nieskanowany) Skanuj
  • SKMBT_C45420050511000.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz