Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020r. dotyczący przekazania spisu
wyborców Poczcie Polskiej informuję, że spis wyborców nie został przekazany.
Przekazanie nastąpi, gdy będzie to możliwe, z
uwzględnieniem stanu prawnego i warunków technicznych.

Aleksandra Kucera

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

tel. 343141219 wew. 122

Pobierz list