Witam

Urząd Miejski w Gołdapi w załączeniu przesyła odpowiedź na informacje
publiczną dotyczącą wydania danych wyborców Poczcie Polskiej.

Z poważaniem

G.Rojek

Kierownik USC

Urząd Miejski w Gołdapi

Załączniki

Pobierz list