Krzepice, dnia 05.05.2020 r.

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
27.04.2020r. informuję, że Urząd Miejski w Krzepicach nie przekazał
Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach.
Jednocześnie informuję, iż wniosek w części zawierającej żądanie
wskazania nieistniejących, a jedynie ewentualnych planowanych do
podjęcia działań, nie mieści się w pojęciu informacji publicznej, o
której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Z poważaniem
Krystian Kotynia
Burmistrz Krzepic

Załącznik:
- klauzula informacyjna RODO

Załączniki

Pobierz list