W odpowiedzi na wiadomość z dnia 27 kwietnia 2020r., uprzejmie informuję,że informacja o wyborcach została przekazana w zaszyfrowanym pliku elektronicznym. Hasło niezbędne do otwarcia pliku zostanie przekazane w dnu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 2020r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r., które w chwili obecnej jeszcze nie obowiązują.

Z poważaniem
Natalia Masiak
Podinspektor ds. dowodów osobistych

Pobierz list