OR.1431.18.2020

Leżajsk, 6 maja 2020r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

Z up. Burmistrza Leżajska

Agnieszka Wyczarska
Sekretarz Miasta

Urząd Miejski w Leżajsku
tel./fax 17 242-73-33
godz: od 7:30 do 15:30

Zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO informuję Pana/ią, że Pana/i dane będą
przetwarzane przez Urząd Miejski w Leżajsku w zakresie niezbędnym do
realizacji umowy oraz spełnienia wymogów prawnych w tym ustawy z dnia 14
lipca 1983 narodowym zasobie archiwalnym. Administratorem Pana/i danych jest
Urząd Miejski w Leżajsku, reprezentowany przez Burmistrza Leżajska. Kontakt
do inspektora danych osobowych <mailto:iodo@miastolezajsk.pl>
iodo@miastolezajsk.pl , tel 17 242 73 33. Szczegóły i zakres przetwarzania
danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na
stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -
<http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo>
http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo .

Pomyśl o środowisku, nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

Załączniki

Pobierz list