Od: "Aneta Orzechowska" <{{ email }}>
Do: "Sekretariat UM Mszczonów" <{{ email }}>
Wysłane: środa, 6 maja, 2020 11:54:45
Temat: Re: Wniosek o informację publiczną

Witam

W załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację publiczną.

--
Pozdrawiam
Aneta Orzechowska
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Mszczonowie
tel. 46 858 28 28

Klauzula Bezpieczeństwa "Urzędu Miejskiego w Mszczonowie".
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Od: {{ email }}
Do: "urzad miejski" <{{ email }}>
Wysłane: poniedziałek, 27 kwietnia, 2020 10:43:45
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{ email }}

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski --

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: {{ email }}
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • SSO_Watchdog_Polska.pdf