Informacje o wyborcach nie zostały przekazane Poczcie Polskiej i nie
zamierzamy tego zrobić przed przyjęciem ustawy

pozdrawiam

W dniu 27.04.2020 o 10:46, sprawa-24970@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Łukasz Szczepanowski
Z-ca Wójta Gminy Sadlinki
--------------------
Tel. (55) 261 36 64
Fax. (55) 275 75 80
--------------------
www.sadlinki.pl
www.bip.sadlinki.pl