Dzień dobry
W nawiązaniu do e-maila z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia informacji czy zostały przekazane dane o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. w załączeniu przesyłam odpowiedź.
Z poważaniem

mgr Iwona Talik

Kierownik USC

---------------------------------------------

Urząd Gminy Lipowa

34 – 324 Lipowa ul. Wiejska 44

powiat żywiecki

województwo Śląskie

tel. 33 860 15 64

e-mail: usc-lipowa@lipowa.pl

Klauzula informacyjna „RODO” dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lipowa.pl w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Lipowej.

Załączniki

Pobierz list