Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam
B. Zakonnik

Proszę o potwierdzenia otrzymania pisma.

URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn
Tel: 46 831 42 89, 46 831 41 41,
Fax: 46 831 42 89

URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn. Tel: 0-46 831-42-89, 0-46 831-41-41,
Fax: 0-46 831-42-89
E-mail: sekretariat@ugkaweczyn.pl
Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowy Kawęczyn reprezentowana
przez Wójta Gminy. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania
danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie
http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public w zakładce ochrona danych
osobowych.

Załączniki

Pobierz list