Og.1431.31.2020 KW.2171.2020 Wniosek o informację publiczną

Odpowiedź na Państwa wniosek z 27 kwietnia 2020 r.

Pozdrawiam
Teresa Niewiadomska

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto
Tel. 89 6151058

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy w przypadku pomyłkowego otrzymania tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Ponadto odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Urząd Miejski w Dobrym Mieście nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia sprawnego kontaktu i załatwienia sprawy za pomocą poczty e-mail jest Burmistrz Dobrego Miasta. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się tu http://bip.dobremiasto.com.pl/10039/Ochrona_Danych_Osobowych/.

Załączniki

Pobierz list