W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy Tuczna niniejszym informuje iż nie
przekazał Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach.
Urząd Gminy Tuczna informuje iż informacja publiczna dotyczy tylko stanu
faktycznego, natomiast z uwagi na dynamicznie zmieniające się przepisy
prawa oraz interpretacje tych przepisów Urząd Gminy Tuczna nie jest w
stanie jednoznacznie stwierdzić czy będzie w obowiązku przekazać w/w
informacji cz też nie.

Z poważaniem,
Grzegorz Panasiuk
Sekretarz Gminy Tuczna

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o
wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić
przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

Pobierz list