Dzień dobry

W odpowiedzi na skierowane do tutejszego urzędu zapytanie w dniu 27.04.2020
roku, w trybie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, informuję, że urząd Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski nie przekazał żadnych informacji Poczcie Polskiej w
związku z mającymi się odbyć wyborami powszechnymi na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi w 2020 r., oraz na ten moment nie ma
podstawy prawnej do dokonania takiej czynności.

Z poważaniem

Lidia Ciesielska

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim

Ul. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski

Tel. 15 811-85-81 wew. 110

KLAUZULA INFORMACYJNA- Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione jej wykorzystanie, dalsze przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub
podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
zawiadomienie nadawcy i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie
jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Załączniki

  • image001_7OdVjdQ.jpg (nieskanowany) Skanuj