OP.1431.37.2020

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
27 kwietnia 2020 roku informujemy, że na dzień przekazania Państwu
odpowiedzi,  informacje o wyborcach nie zostały przekazane Poczcie
Polskiej S.A. Jednocześnie informujemy, że na dzień przekazania
odpowiedzi nie ma planów przekazania wymaganych danych.

Informacja:

Małgorzata Banyś, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Olkusz

Informację udostępnił:

Maciej Kaliś, Biuro Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz

Pobierz list