W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji
publicznej.

Sławomir Wawrowski
Sekretarz

Urząd Miejski w Warcie

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

tel. (43) 828 71 00

fax (43) 828 71 14

[https://gimwarta.pl/](http://www.gimwarta.pl/)

e-mail: gmina@gimwarta.pl

Załączniki